Vydavatelství

Online informační zpravodaj a tištěný inzertní měsíčník Slánský Infáček

 • Publikace článku v rozsahu 1 500 – 3 000 znaků vč. mezer na webu www.infacek.cz a propojení s Fb skrze skupinu Slánský Infáček
 • Článek bude propojen se zobrazením na Seznam.cz
 • V ceně vždy náhled článku s miniaturou úvodní fotografie a odkazem na samotný PR článek zobrazujeme na homepage v době vydání
 • V ceně vždy až 4 odkazy směřující na stránky mimo článek a související s předmětem a obsahem článku
 • Cena se odvíjí od délky nasazení článku (min. 1 měsíc), zapojení klienta a náročnosti zpracování

Článek na klíč bez výrazné spolupráce klienta

Cena od 5 000 Kč +DPH

 • Celý obsah článku připravuje redakce s minimálním přispěním klienta
 • S klientem se domluví téma článku a jeho struktura, způsob odkazování na stránky klienta a formát reklamy k článku
 • Klient umožní přístup k faktickým podkladům z vlastních zdrojů
 • Klient dodá obrázky z vlastních zdrojů nebo redakce využije free internetových galerií
 • Po schválení klientem redakce zajistí nasazení článku, kontroluje správné zobrazení a správné vedení odkazů

Článek s částečnou spoluprací klienta

Cena od 3 500 Kč +DPH

 • Obsah článku si řídí klient, redakce ho zpracovává
 • Klient dodá veškeré potřebné obrázky a podklady, které k tématu článku dokáže sehnat (dřívější publikované články, vlastní texty na webu, statistiky apod.)
 • Klient dodá obrázky z vlastních zdrojů nebo redakce využije free internetových galerií
 • Redakce podle zadání klienta připraví článek a dle jeho připomínek článek finálně doladí
 • Po schválení klientem redakce zajistí nasazení článku, kontroluje správné zobrazení a správné vedení odkazů

Články s výraznou spoluprací klienta

Cena od 1 500 Kč +DPH

 • Redakce s klientem nastaví téma, připraví obecnou strukturu článku a domluví formát reklamy
 • Klient pro dané téma připraví kompletní obsah článku a dodá veškeré obrázky.
 • Redakce zajistí korekturu a dodaný článek v závislosti na jeho kvalitě více či méně upraví a doladí, aby splňoval předpoklady pro dobrou čtenost.
 • Po schválení klientem redakce zajistí nasazení článku, kontroluje správné zobrazení a správné vedení odkazů

Článek formou rozhovoru

Cena od 4 500 Kč +DPH

 • Redakce s klientem nastaví téma, připraví obecnou strukturu rozhovoru a domluví formát reklamy
 • Redakce realizuje interview s klientem či osobou zajištěnou klientem, vytvoří přepis záznamu a vytvoří článek formou rozhovoru
 • Klient zajistí obrázek k článku, případně za příplatek zajistí redakce focení přímo při rozhovoru
 • Po schválení klientem redakce zajistí nasazení článku, kontroluje správné zobrazení a správné vedení odkazů

Placené odkazy

Vkládání odkazů do stránek se související tématikou.

Je možné jen v případě, že tyto nejsou autorsky chráněné třetími stranami. Cena za první měsíc pro 4 tematické stránky je 250 Kč a 100 Kč za každý další započatý měsíc.

NAJDETE NÁS NA NOVÉ ADRESE:

Crazy Graphics s.r.o.
Velvarská 211/3
Slaný
274 01

michal.juza@crazygraphics.cz

+420 722 245 958